เบล็สบล็อก

image-slide

อาชีพฟรีแลนซ์เป็นอาชีพอิสระที่หลายคนใฝ่ฝัน เนื่องจากเป็นอีกทางเลือกหนึ่งของการหารายได้ ที่ได้เป็นเจ้านายตัวเอง และสร้างรายได้ได้อย่างไม่จำกัด...

image-slide

อาชีพฟรีแลนซ์เป็นอาชีพอิสระที่หลายคนใฝ่ฝัน เนื่องจากเป็นอีกทางเลือกหนึ่งของการหารายได้ ที่ได้เป็นเจ้านายตัวเอง และสร้างรายได้ได้อย่างไม่จำกัด...

image-slide

อาชีพฟรีแลนซ์เป็นอาชีพอิสระที่หลายคนใฝ่ฝัน เนื่องจากเป็นอีกทางเลือกหนึ่งของการหารายได้ ที่ได้เป็นเจ้านายตัวเอง และสร้างรายได้ได้อย่างไม่จำกัด...

Blog

>

TIPS

>

How to ซื้อบ้าน ฉบับ Freelance

How to ซื้อบ้าน ฉบับ Freelance

อาชีพฟรีแลนซ์ เป็นอาชีพอิสระที่หลายคนใฝ่ฝัน เนื่องจากเป็นอีกทางเลือกหนึ่งของการหารายได้ ที่ได้เป็นเจ้านายตัวเอง และสร้างรายได้ได้อย่างไม่จำกัด แต่รายได้ก็มีความไม่แน่นอนเช่นกัน ซึ่งจะส่งผลในการขอยื่นกู้ซื้อบ้าน ที่อาจต้องมีการเตรียมตัว เตรียมเอกสารที่มากกว่าอาชีพอื่นๆ ที่มีรายได้ที่แน่นอน เพื่อทำการขอกู้สินเชื่อให้ผ่าน! แต่อย่าเพิ่งกังวลไปค่ะ เพราะถึงแม้จะทำงานอาชีพอิสระก็ยังสามารถกู้ซื้อบ้านให้ผ่านได้ โดยสามารถทำตามคำแนะนำ ดังต่อไปนี้ค่ะ

แสดงหลักฐานการทำงานที่ชัดเจน

สิ่งแรกที่ผู้ทำงานฟรีแลนซ์ต้องเตรียมตัว คือเตรียมหลักฐานแสดงการประกอบอาชีพให้ชัดเจน โดยต้องแจ้งให้กับทางธนาคารทราบว่าเราประกอบอาชีพด้านใด รายได้แต่ละเดือนมาจากไหน โดยต้องมีรายละเอียดแจ้งอย่างชัดเจน ซึ่งหลักฐานที่ใช้ประกอบการพิจารณายื่นขออนุมัติสินเชื่อ มีตั้งแต่สัญญาการจ้างงาน เอกสารจดทะเบียนการค้าและทะเบียนพาณิชย์ เอกสารหนังสือรับรองหักภาษี ณ ที่จ่าย (50 ทวิ) ตลอดไปจนถึงเอกสารการเสียภาษีในปีที่ผ่านมาของเรา

 

เดินบัญชีธนาคารอย่างสม่ำเสมอ

หัวใจสำคัญของการอนุมัติสินเชื่อของธนาคารคือความมั่นคงทางการเงินของผู้กู้ ซึ่งสามารถเตรียมตัวได้ง่ายๆ จากการสร้างรายได้ให้มีความแน่นอน เพื่อเดินบัญชีธนาคาร มีเงินเข้าออกบัญชีอย่างสม่ำเสมอ อย่างน้อย 1 ปี เป็นข้อมูลแสดงรายได้ในแต่ละเดือนของคนทำงานฟรีแลนซ์ เพื่อใช้ประกอบการพิจารณาอนุมัติสินเชื่อ ซึ่งเป็นตัวช่วยแสดงศักยภาพและความมั่นคงทางการเงิน ยิ่งเราสามารถเดินบัญชีได้ดีเท่าไร ก็จะได้รับการพิจารณาสินเชื่อกู้ซื้อบ้านง่ายมากขึ้น

 

มีบัญชีเงินออม หรือทรัพย์สินอื่นๆ

นอกจากหลักฐานการเดินบัญชีที่สม่ำเสมอแล้ว การมีเงินออม หรือสินทรัพย์ที่มีค่าอื่น ๆ ที่เราเป็นเจ้าของกรรมสิทธิ์ ก็จะเป็นตัวช่วยแสดงศักยภาพและความมีวินัยด้านการเงินของผู้กู้ที่เป็นฟรีแลนซ์ได้เพิ่มขึ้น 

 

 • บัญชีเงินออม ควรมีเงินฝากเข้าบัญชีอย่างสม่ำเสมอ ประมาณ 6 - 12 เดือน 
 • สินทรัพย์ที่มีมูลค่าอื่นๆ ที่สามารถนำมาใช้คลี่คลายหนี้ได้ เช่น ที่ดิน รถยนต์ บ้าน อาคารพาณิชย์ ร้านค้า รวมถึงพอร์ตการลงทุนและประกันชีวิตต่างๆ ไม่ว่าจะเป็น ตราสารหนี้ กองทุน สลากออมสิน หุ้น พันธบัตร เป็นต้น

 

เอกสารยื่นกู้ต้องพร้อม

เอกสารที่ต้องใช้ประกอบการพิจารณายื่นกู้สินเชื่อควรเตรียมให้พร้อมและครบถ้วน เพื่อความสะดวกและรวดเร็วในการพิจารณาอนุมัติสินเชื่อ โดยเอกสารแบ่งเป็น 2 ส่วน ได้แก่

 1. เอกสารพื้นฐานใช้ประกอบยื่นกู้สินเชื่อที่อยู่อาศัย
 • สำเนาบัตรประชาชนผู้กู้
 • สำเนาทะเบียนบ้านผู้กู้
 • ใบเปลี่ยนชื่อ/นามสกุล/ทะเบียนสมรส/ใบหย่า (ถ้ามี)
 • บัญชีเงินเดือนหรือบัญชีรายรับ / รายการเดินบัญชี Statement ย้อนหลัง 6 - 12 เดือน
 • ใบจองซื้อ/สำเนาโฉนดที่ดิน (กรณีผู้กู้ยื่นด้วยตนเอง ไม่ผ่านโครงการ)
 1. เอกสารยื่นกู้สินเชื่อที่อยู่อาศัยเฉพาะกลุ่มผู้ทำงานอิสระหรือฟรีแลนซ์ 
 • Statement แสดงรายการเดินบัญชีย้อนหลัง อย่างน้อย 6 เดือน 
 • แบบภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา สำหรับผู้มีเงินได้กรณีทั่วไป (ภ.ง.ด.90)
 • ใบเสร็จรับเงินชำระภาษีประจำปี 
 • หนังสือรับรองการหักภาษี ณ ที่จ่าย ตามมาตรา 50 ทวิ แห่งประมวลรัษฎากร (ใบ 50 ทวิ)
 • ใบสัญญาจ้างงาน
 • เอกสารอื่นๆ เช่น ใบแจ้งหนี้, ใบเสนอราคาที่ได้รับการอนุมัติแล้ว, ใบเสร็จรับเงิน, รูปถ่ายผลงาน เป็นต้น

เพิ่มโอกาสกู้ผ่าน ด้วยการจับคู่กู้ร่วม

อีกหนึ่งวิธีที่ช่วยเพิ่มโอกาศการกู้ซื้อบ้านของผู้ที่ทำงานอิสระหรือฟรีแลนซ์ ทางธนาคารมักจะแนะนำวิธีการกู้ร่วม ซึ่งคือ การร่วมกันทำสัญญายื่นกู้สินเชื่อ ตั้งแต่ 1 คนขึ้นไป แต่ไม่เกิน 3 คน ทำให้มีความมั่นคงทางการเงินมากขึ้น และมีโอกาสที่จะผ่อนชำระได้อย่างไม่มีปัญหา โดยผู้กู้ร่วมต้องเป็นญาติหรือคนในครอบครัวที่เป็นสายเลือดเดียวกัน รวมถึงคู่สมรส ซึ่งจะจดทะเบียนหรือไม่จดทะเบียนก็ได้ และยิ่งผู้กู้ร่วมมีเอกสารทางการเงินครบ มีรายได้ที่แน่นอนสามารถตรวจสอบได้ ธนาคารก็จะพิจารณาอนุมัติสินได้ง่ายยิ่งขึ้น

ALL BLOGS

TIPS

3

Topic

How to ซื้อบ้าน ฉบับ Freelance

BLOGS

See More

เรื่องต้องรู้ . . ก่อนตัดสินใจกู้ร่วม

ก่อนจะกู้ร่วม ต้องทำอย่างไร เตรียมอะไรบ้าง เรามีคำตอบ!

How to ซื้อบ้าน ฉบับ Freelance

อาชีพฟรีแลนซ์เป็นอาชีพอิสระที่หลายคนใฝ่ฝัน เนื่องจากเป็นอีกทางเลือกหนึ่งของการหารายได้ ที่ได้เป็นเจ้านายตัวเอง และสร้างรายได้ได้อย่างไม่จำกัด...

รีไฟแนนซ์...วิธีลดดอกเบี้ยสินเชื่อบ้าน

รีไฟแนนซ์บ้านทำอย่างไร เข้าใจง่ายใน 5 นาที

เรื่องต้องรู้ . . ก่อนตัดสินใจกู้ร่วม

ก่อนจะกู้ร่วม ต้องทำอย่างไร เตรียมอะไรบ้าง เรามีคำตอบ!

How to ซื้อบ้าน ฉบับ Freelance

อาชีพฟรีแลนซ์เป็นอาชีพอิสระที่หลายคนใฝ่ฝัน เนื่องจากเป็นอีกทางเลือกหนึ่งของการหารายได้ ที่ได้เป็นเจ้านายตัวเอง และสร้างรายได้ได้อย่างไม่จำกัด...

รีไฟแนนซ์...วิธีลดดอกเบี้ยสินเชื่อบ้าน

รีไฟแนนซ์บ้านทำอย่างไร เข้าใจง่ายใน 5 นาที

ในการใช้บริการเว็บไซต์ของ เบล็ส แอสเสท กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) บริษัทอาจมีความจำเป็นต้องประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน ซึ่งท่านสามารถศึกษา นโยบายข้อมูลส่วนบุคคลการติดต่อ ได้ที่นี่ และบริษัท อาจจำเป็นต้องใช้คุกกี้ในการให้บริการผ่านเว็บไซต์ ซึ่งท่านสามารถกำหนดการตั้งค่าได้